/img/slider/11/thumbnail.webp?v=9463fb380fdb93a5fc546f9d955945e0
Construiți un viitor împreună
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR

Strategia CSR a Grupului Aliplast

Grupul Aliplast activ în sectorul sistemelor din aluminiu a elaborat si implementat Strategia de Responsabilitate Socială Corporativă pentru anii 2021 – 2025 care, pe de o parte, a rezumat actiunile aferente întreprinse până în prezent si, pe de altă parte, este o definitie precisă a directia pe care Grupul o va urma în anii următori. Fundamentul strategiei si obiectivele sale cheie constau în conformitate cu principii etice, responsabilitate socială si dezvoltare durabilă.

Documentul detaliat rezultă din strategia operatională a organizatiei care presupune operatiunile de afaceri si atingerea obiectivelor de afaceri, luând în considerare impactul minim asupra mediului si uman al productiei de aluminiu, luând în considerare si beneficiile maxime pentru părtile interesate cheie. În special, acesti factori interesati sunt locuitorii din Lublin si din localitătile învecinate, angajatii si Grupul Aliplast.

„Suntem constienti de impactul activitătii noastre asupra mediului natural încă de la începutul firmei noastre. Există, de asemenea, probleme la fel de importante legate de politica de securitate si respectarea drepturilor omului, în special a drepturilor angajatilor. Interesul comunitătilor locale afectate de afacerea noastră este, de asemenea, extrem de important pentru noi. În conformitate cu aceste reguli, am decis să dezvoltăm Strategia de Responsabilitate Socială pentru anii următori, care să devină ghidul nostru si o hartă pentru părtile interesate, precum si un angajament fată de acestia pe care îl luăm”, spune Jan Kidaj, CEO al Grupului Aliplast. .

Politicile respective care se referă la domenii individuale de activitate si grupuri specifice de părti interesate sunt componente integrante si coerente ale strategiei. Politica bazată pe diversitate si respectul pentru drepturile omului sunt principii de coexistentă aplicabile tuturor angajatilor si colaboratorilor Grupului. Acestea garantează un tratament egal tuturor, contracarează toate formele de discriminare, respectă si protejează drepturile omului. Politica de mediu constă într-o serie de activităti si reguli pentru a contracara schimbările climatice si a minimiza impactul negativ asupra mediului. Reciclarea aluminiului produs de Grup ti operatiunile zero deteuri sunt elementele sale cheie.

Politica de Sigurantă a Muncii ti Politica de Resurse Umane reprezintă un set de reguli aplicabile angajatilor, care vizează îmbunătătirea continuă a sigurantei acestora si garantarea unor conditii etice si optime de muncă având în vedere nu numai o gamă de beneficii si asigurări, dar si garantând programe de îmbunătătire a competentelor si formare profesională.

Politica socială, ultimul element al strategiei dezvoltate, este un set de reguli care vizează limitarea continuă a impactului local asupra mediului si îmbunătătirea structurii produselor, precum si sprijinirea constantă a comunitătilor locale care trăiesc si operează în zone direct sau indirect legate de afacerile conduse de Grupul Aliplast.

Pentru a păstra transparenta actiunilor întreprinse în cadrul CSR, Grupul s-a angajat să publice rapoarte anuale care să verifice implementarea regulilor si reglementărilor adoptate care rezultă din Strategia de Responsabilitate Socială. Rapoartele vor fi întocmite în conformitate cu ghidurile ISO 26 000.

Viziteaza alte site uri ale noastre
Aliplast Extrusion, Corialis